Från och med den 9 april så kommer vi att ha en mindre kvällsmeny och då får ni som gäst i stället välja från ”kvällens menytavla”.